skip to content »

mitbos.ru

Wmlscript example validating form data

wmlscript example validating form data-67

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na tę ścieżkę (taki jak host App Domain i pliki konfiguracyjne aplikacji), ale dla zestawów składowych weakly named ścieżka poszukiwania jest normalnym katalogiem aplikacji i jego podkatalogów. Jeśli dokładnie ta wersji nie jest dostępna, odnoszący (referring) zestaw składowy nie załaduje innego zestawu składowego z inną wersją.

wmlscript example validating form data-9wmlscript example validating form data-55

Procesy Win32 dostarczają izolacji przez posiadanie odrębnych przestrzeni adresowych w pamięci. NET, więc ten agent uruchomienia może zapewnić, że App Domains nie mają dostępu do swoich kawałków pamięci. Zestaw składowy składa się z jednego lub więcej plików (pików dll, exe, html itp.) i reprezentuje grupę zasobów, definicje typów i implementacje tych typów. IIS nie jest wsparte na Windows XP Home Edition i nie może hostować ASP. Łączy wysoką wydajność Visual Basic i surową siłę C . Zestaw składowy jest czasami opisywany jako logiczny . DLL i dlatego może być samodzielną aplikacją (z punktem wejścia main) lub niesamodzielną biblioteką. NET Framework SDK zawiera kompilatory wiersza polecenia dla C , C# i VB. NET framework, ktore zawierają: – Wspólny System Typów (Common Type System, CTS)- wymóg, które ustala jak agent czasu urchomienia określa używa i zarządza typami (klasami). Implementacje CLI nie-Microsoft CLI zawierają Mono and Dot GNU Portable. Każde CLI zawiera: – środowisko wykonania (VES)- środowisko, w którym typy są wykonywane – system typów (CTS)- zestaw klas do użytkowania – język pośredni (IL)- język, którego rozumie wirtualna maszyna – specyfikacja języka (CLS)- wymogi dotyczące języków – metadane- dane do opisu danych właściwych Przykłady CLI: – CLR z . Wspólna Infrastruktura Języka (Common Language Infrastructure, CLI) jest określeniem podstaw . samochód ——————————————————————————————————– układ hamulcowy układ sterowania układ napędowy ——————————————————————————————————– pedał tarcze linki kierownica linki tłoki świece wał wtryski Terminy ‘private’ i ‘shared’ odnoszą się do tego jak zestaw składowy jest stosowany, a nie są to jakiekolwiek wewnętrzne atrybuty zestawu składowego.

Zasadniczą część tego stanowi wirtualna maszyna, która zamienia powstały po kompilatorze intermediate language (IL) na kod maszynowy. NET i C są dostarczane dla zamiany kodu źródłowego na IL. Zawarta jest też wielka biblioteka klas, które zawierają całą funkcjonalność, która jest najbardziej potrzebna–programowania GUI Windowsa (Windows Forms), dostęp do bazy danych (ADO. solution —————————————————————————————————— projekt (application) projekt (application) projekt (application) ——————————————————————————————————- klasa1 klasa2 klasa3 klasa1 klasa2 klasa1 klasa2 klasa3 klasa4 np.

Ograniczenia w version policy dla zestawów składowych strongly named może powodować problemy, kiedy dostarczamy łat lub ‘hot fixes’ dla konkretnych zestawów składowych w aplikacji.

Aby uniknąć przymusu zmian w pliku config lub plikach publisher policy razem z hot fix, to ma sens dla ponownego użycia wersji tego samego zestawu składowego dla hot fix.

Zasadniczą korzyścią stosowania zestawów składowych dla GAC jest to, że GAC może wspierać wiele wersji tego samego zestawu składowego obok siebie. CLR nie stosuje żadnych ograniczeń wersji na zestawy składowe weakly named, więc wersja zestawu składowego nie ma rzeczywistego znaczenia.

Zestawy składowe stosowane dla GAC muszą być strong-named. aplikacja —————————————————————————————————– zestaw składowy typu private aplikacja aplikacja aplikacja wpis w codebase wpis codebase wpis w codebase —————————————————————————————————– zestaw składowy typu shared zestaw składowy typu shared strong-named strong-named aplikacja aplikacja aplikacja —————————————————————————————————- GAC —————————————————————————————————– zestaw składowy typu shared zestaw składowy typu shared Dokonuje się to przez ścieżki katalogów. Dla zestawów składowych strongly named, wersja odniesionego (referred, czyli do którego jest odniesienie) zestawu składowego jest przechowywana w odnoszącym się (referring, czyli który odnosi się) zestawie składowym i domyślnie tylko ta dokładnie wersja będzie załadowana w czasie uruchomienia.

Wspólne Środowisko Uruchomienia Języka (Common Language Runtime, CLR) jest podstawową implementacją CLI przez Microsoft. NET dla Linuxa IL = Intermediate Language, też znany jako MSIL (Microsoft Intermediate Language) lub CIL (Common Intermediate Language). NET (jakiegokolwiek jezyka) jest kompilowany do IL podczas programowania. NET framework dostarcza kilka zasadnicznych usług czasu uruchomienia dla programów, które działają na tej platformie- np. Aby te usługi działały, dany kod musi dostarczać minimalnego poziomu informacji dla agenta czasu uruchomienia. Kiedy używamy ME C , klasa może być oznaczona słowem kluczowym __gc.